Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

25/03/2024 16:32 33 lượt xem

Chiều ngày 25/3. Chi bộ Quân sự xã Tân Trịnh tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đồng chí Trịnh Thin Mai Hương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND xã và các đồng chí Đảng viên trong chi bộ cùng tham gia.

LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó bí thư Đảng ủy phát biểu và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đảng viên

Căn cứ Điều 5 - Điều lệ Đảng CS Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quyết định số 45/QĐ-TƯ ngày 01/11/2011 về thi hành đều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số 1707/QĐ-HU, ngày 01/3/2024 của Ban thường vụ huyệ ủy Quang Bình về công nhận Đảng viên chính thức. Chi bộ Quân sự xã Tân Trịnh tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Triệu Anh Tuấn đã qua một năm phấn đấu xứng đáng là một Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Vi Đức Nguyên - Chỉ huy trưởng, phó bí thư chi bộ công bố và trao Quyết định cho đồng chí Triệu Anh Tuấn

Hoàng Nghĩa

Tin khác

Văn bản mới