Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

NĂM 2022 XÃ TÂN TRỊNH, HUYỆN QUANG BÌNH TIẾP TỤC ĐƯỜNG BÊ TÔNG HÓA LÊN THÔN

10/05/2022 02:26 85 lượt xem

Theo chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM của tỉnh Hà Giang năm 2022. Tiếp tục hỗ trợ Xi măng cho nhân dân Xây dựng nông thôn mới

NĂM 2022 XÃ TÂN TRỊNH, HUYỆN QUANG BÌNH TIẾP TỤC ĐƯỜNG BÊ TÔNG HÓA LÊN THÔN
Nhân dân trong thôn đang thi công tuyến đường

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo XDNTM xã Tân Trịnh trong tháng 4/2022 nhận 04 tuyến đường với tổng 170 tấn Xi măng. Trong đó tuyến đường lên xóm thôn Mác Hạ, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình nhận 35 tấn Xi măng với tổng chiều dài 330m, rộng 2,5m, dày 14cm, mác 200# đá 2x4cm. hiện nay nhân dân trong thôn đã san được mặt bằng, tập kết vật liệu và tiến hành thi công tuyến đường.

                      Lãnh đạo xã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường

Hoàng Nghĩa

Tin khác

Văn bản mới